PRISER

 
Hvad koster det:

Hvad enten det er fysioterapi eller personlig træning, så koster kvalitet, men derfor er vi stadig blandt de billigste i Odense, når man sammenholder produkt, kvalitet og erfaring! Vi er blandt de bedste i Danmark på uddannelse og erfaring og kan altså hjælpe dig med din træning og dine mål.

Prisen afhænger af dit forløb og bliver altså billigere desto oftere, vi ser hinanden.

Se andre der har brugt HCA Crossfit til at nå deres mål her: "Vi brugte HCA Crossfit"Hvad kan vi tilbyde dig:

Vi tilbyder både traditionel OG funktionel fysioterapi. Funktionel Fysioterapi betyder, at vi har fokus på hele kroppen samtidigt med vi genoptræner din skade. Husk at kroppen ikke går i stå, bare fordi skulderen driller - derfor er det enormt vigtigt at holde resten af kroppen i gang, imens vi fokuserer på fx skulderen. Så du kun bliver stærkere, imens du bliver skadesfri!

Både i fysioterapien og træningen sætter vi stor fokus på, at komme så sikkert igennem et genoptrænings- / træningsforløb som muligt. Det er enormt vigtigt for os, at du når dine mål uden følgeskader.

Hvis du er skadesfri, så arbejder vi næsten altid med en kombination af høj puls, styrketræning og cirkeltræning med både kropsvægtsøvelser og funktionelle frivægtsøvelser! Det er den absolut mest effektive måde at få en sund og meget stærk krop - uanset hvor ung / gammel du selv synes du er!

Vi er tidligere landsholdsløbere for Forsvaret og garvede Adventure Racere. Vi kan derfor give dig kyndig vejledning indenfor løb, orienteringsløb, mountainbiking, trail og Adventure Racing.

Vi kan hjælpe dig med at styre et styrketræningsforløb - og komme skadesfrit frem mod dine mål. Uanset om det er 200 kg Squat eller en lav fedtprocent.

Men frem for alt kan vi tilbyde dig træning på højt, professionelt niveau - alt sammen på dine præmisserMEDLEMSKAB
   
Selvtræning & åbne hold 349,- / måned  
Studerende medlemskab 299,- / måned  
FYSIOTERAPI    
Fysioterapi - Første konsultation 500,- / 45 min Tilskud fra Danmark
Fysioterapi - alm. konsultation 330,- / 30 min Tilskud fra Danmark
Funktionel Fysioterapi 500,- / 45 min Tilskud fra Danmark
Dybdegående Massage 330,- / 30 min Tilskud fra Danmark

BOOTCAMPS & SAMMENHOLD
   
Vægttabs BOOTCAMP (8 uger) 2995,- / 8 uger (2x ugentligt) * bootcamp nr. 2 kun 2000,-
Formiddags BOOTCAMP (8 uger) 2995,- / måned * bootcamp nr. 2 kun 2000,-
Sammen-Hold - Personlig Træning (10 pers.) 1299,- / måned  
Sammen-Hold Light 899,- / måned  
Konkurrence Hold
(Lørdag 09.30 + tirsdag kl. 18.00)
899,- / måned  

PERSONLIG TRÆNING
   
Personlig Træning - én enkelt 530,- / session *  
Personlig Træning - 1 x ugentligt 460,- / session *  
Personlig Træning - 2 x ugentligt 430,- / session *  
Kostvejledning 530,- / session *  
Fællestræning ved 2 personer 350,- pr. person  
Fællestræning ved 3 personer 300,- pr. person  


* En træningsession har en varighed af 45 - 60 minutter. Såfremt træningstiden/vejledningen overstiger varigheden faktureres for to træningssessioner.

FIRMA AFTALER:
Oprettelse af firmaaftaler, kontakt os på mail og vi laver et godt tilbud tilpasset din virksomhed!
Handelsbetingelser


Generelt

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger


§1.1. Gratis prøvetræning

Du har mulighed for at få en gratis prøvetræning. Det kan enten være på et af vores åbne hold eller bare selvtræning i centrets faciliteter. Du skal kontakte personalet på mail hcacrossfit@gmail.com, fortælle dit ønske og medskrive fulde navn, adresse og telefonnummer.


§1.2 Medlemskab under 16 år - selvtræning ifølge værge

Når du er under 16 år skal du have en værges/forældres underskrift på dit medlemskab og kan kun træne så længe din værge/forældre er med i træningscentret. Ved medlemskab under 16 år er din værge/forældre ansvarlig for at du træner korrekt og passer på udstyret i træningscentret. Vi yder også personlig træning til personer under 16 år.


§1.2.1 Medlemskab under 16 år - selvtræning uden værge

Når du er under 16 år kan du træne selv i HCA Crossfit, såfremt du er på et Personlig Trænings medlemskab. Herved sørger træneren for at du er i stand til at selvtræne ud fra fornuftige principper og starter din styrketræningskarriere sikkert og effektivt.


§1.3 Medlemskab Personlig Træning

Dette medlemskab giver dig ret til 1 x Personlig Træning hver måned. Du er selv ansvarlig for at kontakte din træner og aftale din Personlige Træning. Såfremt du ikke har kontaktet din tilknyttede træner og aftalt tid før månedens udløb, så bortfalder denne Personlige Træning for måneden. Du kan altså ikke overflytte din træning til næste måned.


§1.4 Medlemskab BOOTCAMP

BOOTCAMP er et forløb med fast periode, typisk 8 uger medmindre andet er angivet. Som udefrakommende nyt medlem har du adgang til træningscentret i åbningstiderne i hele BOOTCAMP'ens periode og du har adgang til at træne på åbne hold i hele perioden også. I pauser mellem BOOTCAMP forløb skal du betale fuldt medlemskab for hele den periode, der er mellem BOOTCAMP's, hvis du ønsker at anvende træningscentret og de åbne hold.


§1.4.1 Medlemskab BOOTCAMP - eksisterende medlemmer af HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS

Såfremt du allerede er medlem af HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS er det dit ansvar at sætte dit medlemskab i bero i perioden for dit BOOTCAMP forløb. Bero medlemskabet kan IKKE sættes i bero med tilbagevirkende kraft og altså først fra den dato du kontakter personalet og beder om at sætte medlemskabet i bero. Se §6.1 Bero periode for mere information.


§1.4.2 Medlemskab BOOTCAMP - binding til BOOTCAMP

Der gives hverken delvist eller fuld refusion for en BOOTCAMP uanset grund. Du kan anvende fortrydelsesretten ved onlinekøb indenfor 14 dage af købet eller indtil BOOTCAMP'en er startet. Det er ikke muligt at fortryde onlinekøbet når BOOTCAMP'en er påbegyndt - uanset om du har deltaget på den eller ej.


§1.5 Medlemskab SAMMENHOLD/KONKURRENCEHOLD og lignende PT Hold

Vores Personlige Trænings hold er lukkede hold, hvor forpligtelsen til deltagelse er større end de åbne hold. Der er 1-2 ugentlige træninger. Det betyder, at uanset fremmøde forfalder betalingen for holdet fuldt en gang om måneden. På visse af holdene vil 1-2 dage om ugen forekomme som selvtræning, dette sker i samråd med træneren. Bindingsperioden for holdene er løbende måned, hvorefter medlemskabet overgår til basismedlemskab, hvis det ikke længere ønskes at være på holdet.


§2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i dørterminalen for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS, som udsteder et nyt mod gebyr på 50,00 DKK.


§3. Betaling

Ved oprettelse på Dankort/MasterCard betaler du forud pr. måned. Ved oprettelse af automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved din oprettelse af betalingskort og medlemskab samtykke til at HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS opbevarer stamoplysninger.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.


§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en balance information til dig.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter afsendelse af denne balance information, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.


§5. Varighed/Medlemskab

Ved automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.


§6. Opsigelse & Bindingsperiode

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.


Ved 'godtgivelses-rabatter', eksempelvis indmeldelsestilbud på gratis træning i hele din opsigelsesperiode ved et andet træningscenter vil din bindingsperiode starte fra den første dato for din første betaling for medlemskab. Bindingsperioden hos HCA Crossfit er svarende til din opsigelsesperiode. Så ved 6 måneders opsigelse i dit andet center, er din bindingsperiode 6 måneder efter du er fuldt opsagt ved din gamle træningscenter.


Bindingsperioden for et givent medlemskab kan variere alt efter medlemskabets eller tilbuddets karakter. Den pågældende bindingsperiode kan ses på webshoppen under beskrivelsen af medlemskabet.


§6.1 Bero periode

Du kan sætte dit medlemskab i bero for et gebyr på 50,00 DKK pr. måned. Dette kan ske i en periode på 1-12 måneder. Kontakt venligst personalet på mail, hvis du ønsker at sætte dit medlemskab i bero.


§6.2 Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven kan du fortryde dit medlemskab i op til 14 dage efter oprettelse. Personlig træning, vejledning, kurser og hold kan som udgangspunkt ikke refunderes.


§6.3 Specialbetingelse vedrørende hændelser som lukker HCA Crossfits/Odense Funktionel Trænings lokaler.

Såfremt en pandemi, oversvømmelse, jordskælv eller anden begivenhed, som tvinger HCA Crossfit/Odense Funktionel Træning til at lukke deres lokaler for offentligheden i en bestemt tidsperiode vil betaling af medlemskab, opsigelsesperiode og bero mulighed ikke være undtaget normale betingelser i disse medlemsvilkår. Der gives ikke penge retur for kontingent eller andre forudbetalte ydelser i disse situationer.


§6.4 Behandling af personoplysninger

Ved din oprettelse på dit medlemskab bekræfter du at have læst eller være blevet oplyst om at læse vores Persondata politik på www.hcacrossfit.dk.


§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og/eller via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.


Ændring af medlemsvilkår vil blive varslet via mail. Medlemmet har 30 dage til at kontakte personalet og indgive klage mod denne ændring i medlemsvilkår.

§8. Træning og ophold i centret

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS er også røgfrit område, både inde og ude.


Al træning og ophold i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.


§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS’s ansatte, kan HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.


§10. Ændringer i hold m.v.

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold ved opslag på HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS Facebook grupper og/eller på www.hcacrossfit.dk. Desuden kan HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.


Det er dog vigtigt at pointere at hold kun bliver aflyst grundet sygdom. De bliver altså ikke aflyst grundet lavt deltagerantal.


§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.


§12. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi på opbevaringshylderne. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri. Hele centret er videoovervåget og ved tyveri vil HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS selvfølgelig støtte ved at udlevere overvågningsmateriale ved en eventuelt anmeldelse til politiet.


§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.


§13.1 Personoplysninger vedrørende billeder og videoer til sociale medier

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS forbeholder sig retten til at anvende billeder og videoer optaget i træningscentret på vores sociale medier. Dette kan omfatte navne skrevet på whiteboard tavler, fra t-shirts eller hvis du har dit navn stående på andet medbragt i træningscentret. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.


§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 1 time før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske din medlems-app, "oftdanmark booking", der kan hentes på både Google Play / App-Store. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved automatisk kortbetaling kr. 25,00 DKK. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit medlemskort blive lukket, indtil gebyret er betalt.


§15. Fremmøde

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start. Fremmøde til aftale med fysioterapeut eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen ved dørterminalen ved indgangsdøren.


§16. Venteliste

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig så snart vi har mulighed for det. Er det et morgenhold, vil du få besked aftenen før. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.


§17. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram

Før du begynder din træning hos os anbefaler vi dig lave en aftale med en af vore personlige trænere, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af faciliteterne.


§18. Afbud til Fysioterapeut & Personlig Træner

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fysioterapeut eller personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 20.00. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS medlemskab/automatisk kortbetaling kr. 150,00. Såfremt afmelding sker indenfor 3 timer før den aftalte tid, så opkræves fuld pris for den givne træning. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit medlemskort blive lukket, indtil gebyret er betalt.


§19. Såfremt HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.§20. HUSETS REGLER

OPFØRSEL

• Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i HCA Crossfit. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.

• Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

• Du må til enhver tid være i alle lokaler, med undtagelse af visse lukkede hold – men hvis der er holdtræning/personlig træning i det nuværende lokale, så har hold/træner fortrinsret til træningsudstyr i det givne lokale.

• Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.

• Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet medmindre andet er aftalt med Centerleder. Bøde for misbrug sættes efter skønnet omkostningstab for HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.

• Tyveri anmeldes til politiet og medfører bortvisning på livstid fra HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.BEHANDLING AF UDSTYR

• Du må kun benytte udstyret til de øvelser, det er beregnet til. Du må selvfølgelig droppe vægtene fra fuld udstrakte arme, såfremt du er orienteret om andre i din nærhed.

• Det er IKKE tilladt at droppe vægtstænger, hvis der kun er placeret 5 kg skiver på, da de ikke kan tåle belastningen

• Efter brug beder vi dig venligst lægge udstyret på plads

• Husk at rengøre maskinerne/vægte efter dig

• Du må gerne benytte flydende kalk og kalk i pulverformSKADE PÅ UDSTYR OG ANDRE

• Vær altid orienteret om hvor andre er i træningslokalet.

• HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS er ikke ansvarlig for skade, du forvolder, på andre, eller dig selv, både ved uheld eller forsætteligt. Dette ansvar ligger på din private ulykkesforsikring.

• Skade på udstyr under brug eller ved uheld meldes direkte og hurtigst muligt til personale i center, så vi kan få det ubedret hurtigst muligt. Kun ved alvorlig misbrug og fuldt overlæg kan du blive stillet til ansvar for reparation af udstyr.BEKLÆDNING

• Når du træner i HCA Crossfit skal du være iført træningstøj og indendørssko/udendørssko. Udendørsskoene skal tørres af i tilhørende måtte, hvis det regner udenfor. For mænd behøver træningstøjet ikke dække brystkassen. For kvinder skal sports BH anvendes, såfremt t-shirten tages af.

• Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaber

• Tasker skal placeres i vores video-overvågede opbevaringshylder i Lounge området. Du må også gerne tage din taske med rundt i centret. Personalet kan til enhver tid bede om at undersøge taske, rygsæk o. lign. ved mistanke om tyveri.OMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

• Vi har ikke skabe, men opbevaringshylder. De er videoovervågede 24 timer i døgnet. Opbevaring er på eget ansvar, men skulle der være tale om tyveri, så stiller vi selvfølgelig overvågningsoptagelser til rådighed og støtter anmeldelsen til politiet.

• Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS's omklædningsrum.

• Det er tilladt at klæde om i vores omklædningsrum eller på toilettet.MEDLEMSKORT OG ADGANG TIL CENTRET

• Medlemskortet er personligt, og du skal medbringe det hver gang

• Mister du dit medlemskort koster det 50,- DKK i gebyr.

• Adgang til træningsarealer er forbeholdt medlemmer

• Ved ønske om prøvetræning skal personen med navn, mail, tlf-nummer være tilsendt personale på mail og bekræftelsesmail skal være modtaget og kunne forevises.

• Børn, 13-16 år, må ikke træne eller opholde sig i trænings arealerne før de har haft en træningssession med en Personlig Træner og personen vurderes klar til at træne selvstændigt.FAMILIE, VENNER & BØRN

• Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealerne. • Hvis du træner i HCA Crossfit uden at være medlem pålægges bøde på 750,- DKK.

• Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet/børnerummet.

• Børn, 13-16 år, må ikke træne eller opholde sig i trænings arealerne før de har haft en træningssession med en Personlig Træner og personen vurderes klar til at træne selvstændigt.

• Børn under 13 år må gerne medtages i centret og skal opholde sig i café-området eller i børnerummet.
• Der holdes ikke opsyn med børnerummet og ophold i børnerummet sker under eget ansvar. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS kan ikke stilles til ansvar på skader forvoldt under opholdelse i børnerummet.MUSIK / BILLEDER / SOCIALE MEDIER

• Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Musikken styres af personalet.

• Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene uden deres samtykke.

• Billeder/videoer optaget i træningslokalerne bedes tagget på de sociale medier med #hcacrossfit og #CrossfitOdense. Så vi kan sprede det gode budskab!BARNEVOGNE

• Det er helt tilladt at tage dit barn og din barnevogn med i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS. Husk at vi også har puslebord i omklædningsrummet.

• HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt på person/materiale under træning.DOPING

• Salg og brug af doping i centret medfører politianmeldelse.
HCA Crossfit er ejet af HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS ApS med fulde adresse og kontaktoplysninger:

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS ApS

CVR: 38 43 29 90

Svendborgvej 39, 5260 Odense S

hca.crossfit@gmail.com

61 69 97 78 / 50 94 55 91

Virksomhedsetablering 2017