HUSETS REGLER

 OPFØRSEL

• Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i HCA Crossfit. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.

• Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

• Du må til enhver tid være i alle lokaler, med undtagelse af visse lukkede hold – men hvis der er holdtræning/personlig træning i det nuværende lokale, så har hold/træner fortrinsret til træningsudstyr i det givne lokale.

• Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.

• Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet medmindre andet er aftalt med Centerleder. Bøde for misbrug sættes efter skønnet omkostningstab for HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.

• Tyveri anmeldes til politiet og medfører bortvisning på livstid fra HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS.BEHANDLING AF UDSTYR

• Du må kun benytte udstyret til de øvelser, det er beregnet til. Du må selvfølgelig droppe vægtene fra fuld udstrakte arme, såfremt du er orienteret om andre i din nærhed.

• Det er IKKE tilladt at droppe vægtstænger, hvis der kun er placeret 5 kg skiver på, da de ikke kan tåle belastningen

• Efter brug beder vi dig venligst lægge udstyret på plads

• Husk at rengøre maskinerne/vægte efter dig

• Du må gerne benytte flydende kalk og kalk i pulverformSKADE PÅ UDSTYR OG ANDRE

• Vær altid orienteret om hvor andre er i træningslokalet.

• HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS er ikke ansvarlig for skade, du forvolder, på andre, eller dig selv, både ved uheld eller forsætteligt. Dette ansvar ligger på din private ulykkesforsikring.

• Skade på udstyr under brug eller ved uheld meldes direkte og hurtigst muligt til personale i center, så vi kan få det ubedret hurtigst muligt. Kun ved alvorlig misbrug og fuldt overlæg kan du blive stillet til ansvar for reparation af udstyr.BEKLÆDNING

• Når du træner i HCA Crossfit skal du være iført træningstøj og indendørssko/udendørssko. Udendørsskoene skal tørres af i tilhørende måtte, hvis det regner udenfor. For mænd behøver træningstøjet ikke dække brystkassen. For kvinder skal sports BH anvendes, såfremt t-shirten tages af.

• Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaber

• Tasker skal placeres i vores video-overvågede opbevaringshylder i Lounge området. Du må også gerne tage din taske med rundt i centret. Personalet kan til enhver tid bede om at undersøge taske, rygsæk o. lign. ved mistanke om tyveri.OMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

• Vi har ikke skabe, men opbevaringshylder. De er videoovervågede 24 timer i døgnet. Opbevaring er på eget ansvar, men skulle der være tale om tyveri, så stiller vi selvfølgelig overvågningsoptagelser til rådighed og støtter anmeldelsen til politiet.

• Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS's omklædningsrum.

• Det er tilladt at klæde om i vores omklædningsrum eller på toilettet.MEDLEMSKORT OG ADGANG TIL CENTRET

• Medlemskortet er personligt, og du skal medbringe det hver gang

• Mister du dit medlemskort koster det 50,- DKK i gebyr.

• Adgang til træningsarealer er forbeholdt medlemmer

• Ved ønske om prøvetræning skal personen med navn, mail, tlf-nummer være tilsendt personale på mail og bekræftelsesmail skal være modtaget og kunne forevises.

• Børn, 13-16 år, må ikke træne eller opholde sig i trænings arealerne før de har haft en træningssession med en Personlig Træner og personen vurderes klar til at træne selvstændigt.FAMILIE, VENNER & BØRN

• Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealerne. • Hvis du træner i HCA Crossfit uden at være medlem pålægges bøde på 750,- DKK.

• Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet/børnerummet.

• Børn, 13-16 år, må ikke træne eller opholde sig i trænings arealerne før de har haft en træningssession med en Personlig Træner og personen vurderes klar til at træne selvstændigt.

• Børn under 13 år må gerne medtages i centret og skal opholde sig i café-området eller i børnerummet.
• Der holdes ikke opsyn med børnerummet og ophold i børnerummet sker under eget ansvar. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS kan ikke stilles til ansvar på skader forvoldt under opholdelse i børnerummet.MUSIK / BILLEDER / SOCIALE MEDIER

• Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Musikken styres af personalet.

• Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene uden deres samtykke.

• Billeder/videoer optaget i træningslokalerne bedes tagget på de sociale medier med #hcacrossfit og #CrossfitOdense. Så vi kan sprede det gode budskab!BARNEVOGNE

• Det er helt tilladt at tage dit barn og din barnevogn med i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS. Husk at vi også har puslebord i omklædningsrummet.

• HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt på person/materiale under træning.DOPING

• Salg og brug af doping i centret medfører politianmeldelse.