HUSETS REGLER

 OPFØRSEL OG OPHOLD I LOKALERNE

• Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i HCA Crossfit. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.

• Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

• Vi opfordrer kraftigt til at der holdes 1 meter til andre personer og 2 meter såfremt du eller de er i gang med at træne. Dette gælder specielt, hvis du bevæger dig omkring mennesker som du ikke kender eller ses med normalt.

• Du har ansvaret for at afspritte dine hænder regelmæssigt ved besøg i HCA Crossfit samt desinficere det udstyr, og meget gerne, de overflader som du har kontakt med i løbet af dit besøg.

• Host, nys og lignende i din albue/ærme og afsprit meget gerne dine hænder igen.

• Ved sygdom eller tegn på sygdom skal du blive hjemme og må ikke opholde dig i centret.

• Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra HCA Crossfit.

• Tyveri anmeldes til politiet og medfører bortvisning på livstid fra HCA Crossfit.OPHOLD OG TRÆNING VED MANGE MENNESKER I CENTRET

• Der kan være tidspunkter på dagen, hvor der er mange mennesker i centret og vi skal passe godt på hinanden.

• I HCA Crossfit fungerer først til mølle princippet ved træning. Derfor bedes du også kigge på plads og træningsmuligheden, når du kommer. Hvis du vurderer at du ikke kan opholde dig i henhold til 2 meter reglen, hvor de andre træner, så bedes du vente med at træne eller komme igen på et andet tidspunkt.

• Vi opfordrer til at man tager en pæn dialog med de andre trænende og spørger om man kan få en plads ved siden af dem, hvis der er trangt i centret.

• Vi opfordrer ligeledes til at man kun anvender den plads, som er nødvendig at bruge til sin træning, uanset om der er mange eller få personer i lokalerne. På den måde er det nemmere for andre at overskue om der er plads til dem når de ankommer.OPEN GYM, HOLD OG ARRANGEMENTER I HCA CROSSFIT

• Der er under normale omstændigheder altid adgang til Open Gym i den store hal. Visse omstændigheder såsom konkurrencer, Community arrangementer osv. kan aflukke visse dele af centret i en kort periode. Dette vil blive offentliggjort på vores Facebook side.

• Holdområdet i hallen, platformen ovenpå og VL-lokalet vil ved afholdelse af hold være aflukket for Open Gym.BEHANDLING AF UDSTYR

• Du må kun benytte udstyret til de øvelser, det er beregnet til. Du må selvfølgelig droppe vægtene fra fuld udstrakte arme, såfremt du er orienteret om andre i din nærhed.

• For udstyrets skyld anbefaler vi på det kraftigste at der sættes låse på stængerne, så skiverne holder længst muligt.

• Det er dog IKKE tilladt at droppe/smide tomme vægtstænger. Det er først tilladt at droppe en vægtstang, hvis der er minimum 1x10 kg skiver på hver side.

• Det er tilladt at droppe vægtstænger, hvis der er KUN 2 x 2,5 kg røde Eleiko teknikskiver eller 2 x 5 kg hvide Eleiko teknikskiver på stangen og disse er forsvarligt fastlåste med klemmer.

• Eleiko udstyr må IKKE tages med udenfor.

• Eleiko stænger og skiver findes i VL-rummet, medmindre andet er anvist af centret. De må gerne tages med ud i den store hal, men skal lægges tilbage efter brug.

• Når du skal trække rundt med Eleiko Sport Training Discs (de farvede skiver) anbefales det at flytte 25 kg skiverne først og derefter rulle Plate Rack'et.

• Efter brug beder vi dig venligst lægge udstyret på plads, hvor de bør ligge eller der hvor du fandt det.

• Husk at rengøre efter dig, hvor du har trænet og det udstyr som du har anvendt og berørt.

• Du må gerne benytte flydende kalk og kalk i pulverform, men vi ser meget gerne, at du støvsuger store områder af spildt kalk op efter dig. Støvsugeren står ved kaffemaskinen.

• Du bedes venligst børste stængerne af i vandret position, hvis du har brugt kalk under din træning. • Afspritning og børstning af vægtstænger bedes gøres i vandret position på gulvet, så der ikke kommer desinfektionsmiddel ned i kuglejerne på stængerne. • Du bedes til enhver tid passe på udstyret. Vi vil meget hellere købe nye og fede ting til din træning end vi vil generhverve ødelagt udstyr.SKADE PÅ UDSTYR OG ANDRE

• Vær altid orienteret om hvor andre er i træningslokalet og hold den afstand til dem, som sundhedsstyrelsen anbefaler. Specielt dem du ikke kender eller normalt omgås.

• HCA Crossfit er ikke ansvarlig for skade, du forvolder, på andre, eller dig selv, både ved uheld eller forsætteligt. Dette ansvar ligger på din private ulykkesforsikring.

• Skade på udstyr under brug eller ved uheld meldes direkte og hurtigst muligt til personalet i center, så vi kan få det ubedret hurtigst muligt. Vi tager imod ødelagt udstyr med et smil. Kun ved alvorlig misbrug og fuldt overlæg kan du blive stillet til ansvar for reparation af udstyr.PRIVAT VIRKSOMHED

• Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet medmindre andet er aftalt skriftligt med HCA Crossfit. Gebyr for misbrug sættes efter skønnet omkostningstab for HCA Crossfit.

• Dette gælder alle former for virksomhed, private tjenester osv. som udføres på HCA Crossfits digitale medier eller matrikel.BEKLÆDNING

• Når du træner i HCA Crossfit skal du være iført træningstøj og indendørssko/udendørssko. Udendørsskoene skal tørres af i tilhørende måtte, hvis det regner/sner udenfor. For mænd behøver træningstøjet ikke dække brystkassen. For kvinder skal sports BH anvendes, såfremt t-shirten tages af.

• Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaberOMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

• Tasker skal placeres i vores video-overvågede opbevaringshylder eller i vores aflåste skabe ved toiletterne. Du må også gerne tage din taske med rundt i centret. Personalet kan til enhver tid bede om at undersøge taske, rygsæk o. lign. ved mistanke om tyveri. Opbevaring er på eget ansvar, men skulle der være tale om tyveri, så stiller vi selvfølgelig overvågningsoptagelser til rådighed og støtter anmeldelsen til politiet.

• Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i HCA Crossfits omklædningsrum.

• Vi beder på det kraftigste om at der ikke klædes om på toilettet.MEDLEMSKORT OG ADGANG TIL CENTRET

• Medlemskortet er personligt, og du skal medbringe det hver gang du opholder dig i centret

• Mister du dit medlemskort koster det 50,- DKK i gebyr.

• Adgang til træningsarealer er forbeholdt medlemmer

• Ved ønske om prøvetræning skal personen med navn, mail, tlf-nummer være tilsendt personale på mail hcacrossfit@gmail.com og bekræftelsesmail skal være modtaget og kunne forevises.

• Børn, under 16 år, må ikke træne eller opholde sig i trænings arealerne medmindre de er ifølge værge/forældre og har skriftlig tilladelse fra HCA Crossfits personale.FAMILIE, VENNER & BØRN

• Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealerne. • Hvis du træner i HCA Crossfit uden at være medlem eller have skriftlig tilladelse fra HCA Crossfits pålægges bøde på 750,- DKK.

• Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet/børnerummet.

• Børn under 13 år må gerne medtages i centret og skal opholde sig i café-området eller i børnerummet. De må også opholde sig ved væggen, der hvor du træner, såfremt de kan blive siddende og ikke være til gene for andre trænende. HCA Crossfit og dets personale forbeholder sig retten til at henvende sig til dig og dine børn, hvis de er til gene for de andre trænende.

• Der holdes ikke opsyn med børnerummet og ophold i børnerummet sker under eget ansvar. HCA Crossfit kan ikke stilles til ansvar på skader forvoldt under opholdelse i børnerummet eller andre steder i centret.RECEPTION OG RECEPTIONSTIDER

• Vi arbejder så hårdt, vi kan på at HCA Crossfit er et dejligt sted at være. Derfor vil vi også gerne bede jer respektere receptionstiderne og henvende jer på e-mail eller via vores sociale medier, hvis i har spørgsmål, skal bruge hjælp osv.

• Hvis personalet, Fysioterapeuten eller træneren ser travle ud, så bedes du vente med dine spørgsmål til han/hun er færdige med sin klient eller sin opgave eller henvende dig på e-mail, så tager vi hurtigt fat om sagen.

• Såfremt der er ændring i receptionstiderne, vil dette blive hængt op på døren og ved vinduerne til receptionen. Vi beklager på forhånd hvis vi en dag skulle have glemt dette :)RENGØRING

• Vi arbejder lige så hårdt, vi kan på at HCA Crossfit er et så rent og behageligt sted at være, som det nu kan være i en stor lagerhal.

• Såfremt du har nogle kommentarer til rengøringen eller opdager områder som kunne bruge en ekstra hånd, bedes du kontakte os på hcacrossfit@gmail.com, så tager vi hånd om det hurtigst muligt.MUSIK / BILLEDER / SOCIALE MEDIER

• Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Musikken styres af først og fremmest af personalet, derefter af først til mølle princippet.

• Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene uden deres samtykke.

• HCA Crossfit forbeholder sig retten til at tage billeder af træning osv. i og udenfor vores lokaler og bruge dem i vores reklame og sociale medier.

• Såfremt du ikke ønsker at figurere på de sociale medier på billeder og video er du altid velkommen til at kontakte os på hcacrossfit@gmail.com.

• Billeder/videoer optaget i træningslokalerne bedes tagget på de sociale medier med #hcacrossfit og #CrossfitOdense. Så vi kan sprede det gode budskab!BARNEVOGNE

• Det er helt tilladt at tage dit barn og din barnevogn med i HCA Crossfit.

• HCA Crossfit er ikke ansvarlig for skade forvoldt på person/materiale under ophold i centret.DOPING

• Salg og brug af doping i centret medfører politianmeldelse.