Skip to content

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

I handelsebetingelserne finder du alle informationer angående bl. a.

  • Dit medlemskab,
  • Bindingsperioder og opsigelsesbetingelser,
  • Opdatering af betalingskort & Booking App
  • Personoplysninger og datahåndtering
Husk at læse Handelsbetingelserne grundigt, da du binder dig til dem ved køb af medlemskab!

§1. Generelt

Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber, personlige træninger, fysioterapeut sessioner og andre lignende aftaler med virksomheden, HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS (herefter HCA Crossfit), beliggende på Egelundsvejs 12, 5260 Odense S, Danmark, CVR: 38432990.

Aftaler om medlemskab, personlige træning, fysioterapi og andre lignende aftaler med virksomheden, indgået i HCA Crossfits lokaler, mellem dets medarbejdere eller ejere samt via HCA Crossfits webshop indgås imellem privatpersonen/anden betaler (herefter Medlemmet) og HCA Crossfit.

Udover disse medlemsbetingelser vil Medlemmet være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse medlemsbetingelser. Sådanne regler og særlige vilkår udgør en integreret, uadskillelig del af medlemsbetingelserne.

Ved oprettelse og betaling af medlemskab bekræfter du at have læst disse medlemsbetingelser og er herefter ansvarlig for at skulle følge disse.

Ved oprettelse af medlemskab bekræfter du at have læst eller være blevet oplyst om disse medlemsbetingelser.

Ved oprettelse af medlemskab bekræfter du at have læst eller være blevet oplyst om at læse vores Persondata politik på www.hcacrossfit.dk.

§1.1 Umyndige og alderskrav

Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal Medlemmet for at oprette et medlemskab møde op i HCA Crossfit med sin værge eller benytte vores webshop til indmeldelse, hvor Anden betaler skal være værgen. Værgen indestår for, at den umyndige overholder disse Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som HCA Crossfit måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse betingelser.

§1.2 Anden betaler end Medlemmet

Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler, skal Medlemmet og anden betaler enten møde op i HCA Crossfit eller benytte vores webshop.

Anden betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er), som anden betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale for ekstra udgifter og gebyrer, der pålkøber i forbindelse med sådanne medlemskaber i henhold til disse medlemsbetingelser, herunder køb af produkter i automater/køleskabe og lignende. Anden betaler hæfter for ethvert krav som HCA Crossfit måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse medlemsbetingelser.

§1.3 Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at HCA Crossfit må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til HCA Crossfit. Opbevaring af visse informationer sker hos vores systemudbyder Sport Solution.

§1.4 Videoovervågning

HCA Crossfits lokaler er videoovervågede. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet i form af indbrud og svind og grove overtrædelser af HCA Crossfits interne regler samt at skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster samt at kunne ansøge Datatilsynet om tilladelse til videregivelse. Optagelserne bliver gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder.

§2. Medlemskab

Ved oprettelse af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer og CPR-nummer.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. skal HCA Crossfit kontaktes på e-mail hcacrossfit@gmail.com med de nye stamoplysninger.

Medlemskabet er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS kan bede Medlemmet om at se billedlegitimation, eller tage foto af Medlemmet, som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger

§2.1 Medlemspriser og typer

Medlemstyper og priser kan findes på vores hjemmeside under fanen “info”.

§2.1.1 Gratis prøvetræning

Som ikke-medlem har du mulighed for at få én gratis prøvetræning. Det kan enten være på et af vores åbne hold eller bare selvtræning i centrets faciliteter. Du skal kontakte personalet på e-mail hcacrossfit@gmail.com, fortælle dit ønske og medskrive fulde navn, adresse og telefonnummer. Ønsker du at bookes på et åbent hold bedes du sende hvilket hold, du ønsker at afprøve. Der gives ikke garanti for at der er plads på holdet ved modtagelse af din e-mail.

§2.1.2 Drop-In træning uden medlemskab

Som ikke-medlem har du muligheden for at træne i centret. Se vores opdaterede priser på under fanen “info”. Disse skal betales til centrets mobilepay ved ankomst til centret.

Modtages Drop-In gebyret ikke før træningen er påbegyndt sidestilles dette med misbrug af centrets faciliteter og du risikrer at modtage en bøde på 750,- DKK.

§2.2 Medlemskab under 16 år – selvtræning ifølge værge

Når Medlemmet er under 16 år skal han/hun have en værges/forældres underskrift på medlemskabet. Forældren/værgen skal fungere som Anden betaler og Medlemmet kan kun træne så længe værge/forældre er med i træningscentret og også er medlem. Ved medlemskab under 16 år er din værge/forældre ansvarlig for at du træner korrekt og passer på udstyret i træningscentret. Vi yder også personlig træning til personer under 16 år. Såfremt medlemsbetingelserne misligholdes af Medlemmet under 16 vil forældre/værge blive holdt til ansvar for dette.

§2.3 Medlemskab Personlig Træning

Dette medlemskab giver dig ret til 1 x Personlig Træning hver måned. Du er selv ansvarlig for at kontakte din træner og aftale din Personlige Træning. Såfremt du ikke har kontaktet din tilknyttede træner og aftalt tid før månedens udløb, så bortfalder denne Personlige Træning for måneden. Du kan altså ikke overflytte din træning til næste måned.

§2.4 Deltagelse på BOOTCAMP – ikke-medlem af HCA Crossfit

BOOTCAMP er et forløb med fast periode, typisk 8 uger medmindre andet er angivet. Som ikke-medlem har deltageren adgang til træningscentret i åbningstiderne i hele BOOTCAMP’ens periode og deltageren har adgang til at træne på åbne hold i hele perioden også. I pauser mellem BOOTCAMP forløb skal deltageren betale fuldt medlemskab for hele den periode, der er mellem BOOTCAMP’s, hvis deltageren ønsker at anvende træningscentret og de åbne hold.

Der gives hverken delvist eller fuld refusion for en BOOTCAMP uanset grund. Du kan anvende fortrydelsesretten ved onlinekøb indenfor 14 dage af købet eller indtil BOOTCAMP’en er startet. Det er ikke muligt at fortryde onlinekøbet når BOOTCAMP’en er påbegyndt – uanset om du har deltaget på den eller ej.

§2.4.1 Deltagelse på BOOTCAMP – eksisterende medlemmer af HCA Crossfit

Såfremt deltageren er medlem af HCA Crossfit er det Medlemmets ansvar at sætte medlemskabet i bero i perioden for dit BOOTCAMP forløb. Medlemskabet kan ekstraordinært sættes i bero til 0,- pr/måned ved deltagelse på en BOOTCAMP. Medlemskabet kan IKKE sættes i bero med tilbagevirkende kraft, men sættes først i bero fra den dato, du kontakter HCA Crossfit på mail hcacrossfit@gmail.com og beder om at sætte medlemskabet i bero. Se §6.1 Bero periode for mere information.

Der gives hverken delvist eller fuld refusion for en BOOTCAMP uanset grund. Du kan anvende fortrydelsesretten ved onlinekøb indenfor 14 dage af købet eller indtil BOOTCAMP’en er startet. Det er ikke muligt at fortryde onlinekøbet når BOOTCAMP’en er påbegyndt – uanset om du har deltaget på den eller ej.

§2.5 Medlemskab SAMMENHOLD og LUKKEDE HOLD

Vores Personlige Trænings hold er lukkede hold, hvor forpligtelsen til deltagelse er større end de åbne hold. Der er 1-2 ugentlige træninger med en træner/fysioterapeut tilknyttet. Det betyder, at uanset fremmøde forfalder betalingen for holdet fuldt en gang om måneden.

Der gives på disse hold ikke refusion eller ændres i medlemskabets pris ved ferier, helligdage eller lignende.

På visse af holdene vil forekomme som selvtræning, dette sker i samråd med træneren. Bindingsperioden for holdene er løbende måned, hvorefter medlemskabet overgår til basismedlemskab, hvis det ikke længere ønskes at være på holdet.

§2.6 Studiemedlemskab

Det er muligt at få rabat på medlemskab, hvis man er studerende fra folkeskole, gymnasiel, videregående eller lignende uddannelse.

Ved oprettelse af studiemedlemskab enten ved oprettelse via personale eller via webshop, skal studielegitimation sendes i en e-mail til hcacrossfit@gmail.com.

Ændring af medlemskabstype til studiemedlemskab skal ske via e-mail til hcacrossfit@gmail.com, hvor studieidentifikation skal medsendes mailen. Der skal medsendes den periode, hvor Medlemmet er studerende. Studiemedlemskabet sættes til at overgå til Basis medlemskab fra den dato den medsendte periode slutter.

§2.7 Ændring af medlemsskabstype

Hvis Medlemmet ønsker at ændre sin medlemskabstype, skal dette gøres på e-mail til hcacrossfit@gmail.com

Hvis Medlemmet ønsker at ændre et medlemskab købt til kampagnepris medfører dette at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

Ændring af medlemskabstype til studiemedlemskab skal ske via e-mail til hcacrossfit@gmail.com, hvor studieidentifikation skal medsendes mailen. Der skal medsendes den periode, hvor Medlemmet er studerende. Studiemedlemskabet sættes til at overgå til Basis medlemskab fra den dato den medsendte periode slutter.

§3 Brug af medlemskab/center

§3.1 Husets regler

Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt og til enhver tid følge de gældende regler for centret som findes i disse handelsbetingelser.

Medlemmets overtrædelse af følgende medlemsbetingelser, udgør en misligholdelse af medlemskabet og medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af gebyr samt udelukkelse af Medlemmet fra medlemskab i HCA Crossfit samt tilhørende virksomheder for en periode fastsat af HCA Crossfit eller permanent. HCA Crossfit forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§3.2 Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i dørterminalen for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Deles, overdrages eller benyttes medlemskortet af andre end det tilknyttede medlem ses dette som ophold i centret uden tilladelse og der vil pålægges et gebyr på 750,- DKK pr. ophold i centret.

Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS, som udsteder et nyt mod gebyr på 50,00 DKK.

HCA Crossfit og dets personale kan til enhver tid anmode om at se medlemskortet under ophold i HCA Crossfits lokaler.

§3.3 HCA Crossfit Booking App

Via medlemskab i HCA Crossfit gives adgang til Booking App, Sport Solution Booking, som anvendes til at booke sig på hold, ændrede betalingskort osv. Login-oplysningerne til denne applikation er personlige. Det under pkt. 3.2 anførte vedrørende opbevaring, bortkomst og misbrug af medlemskort gælder tilsvarende for login-oplysninger.

§3.4 Tilmelding og afmelding til aktiviteter i HCA Crossfit

Visse medlemskaber giver mulighed for at Medlemmet kan tilmelde sig holdtræning og andre aktiviteter. Tilmelding til aktiviteter skal ske gennem HCA Crossfits booking App, Sport Solution Booking. Det er muligt at have 6 aktive bookinger ad gangen. Derefter vil du ikke længere kunne booke dig på hold, før den førstkommende booking er overstået og gennemført eller du afmelder en eller flere af dine bookinger først.

§3.4.1 Fremmøde til hold

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start. Ved al træning skal du fremmøde dig med dit medlemskort ved dørterminalen ved indgangsdøren eller ved fremmøde terminalen indenfor. Ved flere hold på samme dag, så skal du fremmøde dig på fremmøde terminalen til alle hold enkeltvis! Ved manglende fremmøde kan du stadig træne med på holdet, men vil blive pålagt gebyr på 25,00 DKK.

§3.4.2. Afbud til holdtræning

Afmelding til et hold skal det ske senest 1 time før holdstart. Husk også at slette din tilmelding fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Ved for sen afmelding opkræves automatisk et gebyr på kr. 25,00 DKK, som trækkes sammen med din månedlige betaling.

§3.4.3 Venteliste til hold

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil du automatisk blive kontaktet via SMS. Husk at afmelde dig holdet fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud og blive pålagt et gebyr på 25,00 DKK.

§3.4.5 Afbud til Fysioterapeut & Personlig Træner

Hvis Medlemmet eller enhver anden med aftale med personale af HCA Crossfit, fysioterapeut eller Personlig træner, ikke kan overholde en aftale med vores fysioterapeut eller personlige træner, bedes den pågældende melde afbud dagen før inden kl. 20.00. Glemmes at melde afbud er gebyret ved kr. 150,00 DKK. Såfremt afmelding sker så sent som 3 timer eller mindre før den aftalte tid, så opkræves fuld pris for den givne træning/behandling/ydelse.

§3.5 Helbredstilstand og personskade

Al træning og ophold sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos HCA Crossfit. HCA Crossfit tager ikke ansvar for personskader på medlem eller ikke-medlem ved ophold i eller udenfor centrets lokaler, som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

Der gives ikke garanti for vægttab.

§3.6. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi på opbevaringshylderne. HCA Crossfit bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri. Hele centret er videoovervåget og ved tyveri vil HCA Crossfit selvfølgelig støtte ved at udlevere overvågningsmateriale ved en eventuelt anmeldelse til politiet.

§3.7 Personoplysninger vedrørende billeder og videoer til sociale medier

HCA Crossfit forbeholder sig retten til at anvende billeder og videoer optaget i træningscentret på vores sociale medier. Dette kan omfatte navne skrevet på whiteboard tavler, fra t-shirts eller hvis du har dit navn stående på andet medbragt i træningscentret.

§3.8 Brug af HCA Crossfits lokaler og digitale medier til at udbrede egen personlige virksomhed

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i HCA Crossfits lokaler eller på HCA Crossfits digitale medier. Dette gælder ligeledes private ydelser, hvor er der betales for en ydelse såsom træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden HCA crossfits forudgående skriftlige tilladelse.

Såfremt dette finder sted vil Medlemmet blive påkrævet et gebyr på 750,- DKK og vil yderligere blive faktureret for HCA Crossfits forventede tabte omsætning. Desuden vil dette blive set som en misligholdelse af kontrakten. Se pkt. 9 for yderligere information.

§4. Betaling

Ved oprettelse på Dankort/MasterCard betaler Medlemmet forud pr. måned. Alle medlemskaber i HCA Crossfit tilmeldes automatisk kortbetaling, hvor der ved medlemskabets oprettelse betales for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra Medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Medlemmet er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten og vil medføre indkrævning af skyldigt beløb, evt. gennem tredjepart.

Første påmindelse for manglende betaling vil blive udsendt på mail tilknyttet medlemskabet. Det er medlemmets eget ansvar at mail er opdateret i oplysninger og bliver kontrolleret løbende.

Anden og tredje påmindelse vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Efter tredje påmindelse vil opkrævningen blive sendt til inkasso.

Medlemmet giver ved sin oprettelse af betalingskort og medlemskab samtykke til at HCA Crossfit opbevarer stamoplysninger. Desuden giver Medlemmet samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra betalingskortet. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder HCA Crossfit sig retten til at videregive Medlemmets personlige oplysninger til tredje part, fx til indkrævning af skyldigt beløb.

§4.1 Ændring af betalingskort

Medlemmet er ansvarlig for at et gyldigt, ikke udløbet betalingskort, er tilknyttet Medlemmets konto. Det er ligeledes Medlemmets pligt, at der er midler nok på kontoen til det tilknyttede kort så en betaling kan gennemføres.

Såfremt Medlemmet får nyt betalingskort kan dette ændres via centrets Booking Applikation, “Sport Solution Booking” under Min Profil. Såfremt Medlemmet ikke ændrer sit medlemskort og der derved ikke betales for det løbende medlemskab sidestilles dette med for sen betaling. Se pkt. 4. for yderligere information.

§4.2 For sen eller manglende betaling

Betales ikke til den aftalte tid for Medlemmets løbende medlemskab eller andre ydelser, udsendes en automatisk balance information fra vores system. Hvis Medlemmet ikke betaler senest 10 hverdage efter afsendelse af denne balance information.

Modtages betalingen ikke efter 10 dage, udsendes første rykkerskrivelse med ny betalingsfrist på 10 dage. Der sendes maksimalt 3 rykkerskrivelser via mail før det skyldige beløb sendes til opkrævning via en samarbejdspartner, fx inkasso.

Medlemskortet spærres, indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af HCA Crossfit.

§4.3 Kampagne tilbud og indmelding for tidligere medlemmer

Kampagne/indmeldingstilbud kan IKKE anvendes såfremt man har haft medlemskab hos HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS indenfor 6 måneder af næste indmeldingsdato.

Såfremt et tidligere medlem indmeldes på kampagne/indmeldingstilbud, vil pågældende person blive kontaktet af HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS og der vil blive opkrævet fuldt oprettelsesgebyr samt korrekt medlemskab for resten af måneden. Såfremt medlemskabet er købt, men ikke taget i brug endnu, gælder 14 dages fortrydelsesret (se §6.2).

§5. Varighed/Medlemskab

Ved medlemskab i HCA Crossfit er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et forudbetalt medlemskab, hold eller forløb kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.

§6. Opsigelse & Bindingsperiode

Opsigelse af alle medlemskabstyper skal ske skriftligt til HCA Crossfit via hcacrossfit@gmail.com, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte bindingsperiode.

Forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Et medlemskab kan ikke opsiges, såfremt medlemmet har skyldigt udestående med HCA Crossfit, fx manglende betaling af et skyldigt beløb.

Medlemmet/Anden betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har opsagt medlemskabet skriftligt, hvis der senere skulle opstå tvivl herom.

Opsigelsesfrist for medlemskab, hvor bindingsperiode er udløbet, er løbende måned + 1 måned.
Eks. Opsiges et medlemskab d. 2. juni, ophører medlemskabet således d. 31. juli

Et medlemskab med bindingsperiode kan først opsiges løbende måned + 1 måned før bindingsperioden afsluttes.
Eks. Indgås medlemskabet d. 03/08, med binding til og med november. Så kan det først opsiges d. 01/10 og medlemskabet afsluttes derved d. 30/11. Opsiges medlemskabet d. 14/11, så gælder opsigelsesfristen, løbende måned + 1 måned og medlemskabet afsluttes derved d. 31/12.

Ved specialtilbud/kampagnepriser kan bindingsperioden variere og vil fremgå på webshoppen, når du køber dit medlemskab under beskrivelsen af medlemskabet.

Opsigelse under en bero periode: Se pkt. 6.1 Bero periode

§6.1 Bero periode

Et løbende medlemskab kan sættes i bero for et gebyr på 80,00 DKK pr. måned. Dette kan ske i en periode på 1-12 måneder. Kontakt venligst personalet på mail hcacrossfit@gmail.com, hvis det løbende medlemskab skal sættes i bero.

Medlemskabet vil gå i bero efter løbende måned. Eks. Modtager vi anmodningen om bero d. 3/10, sættes medlemskabet i bero fra d. 1/11.

Overgang fra bero til almindeligt medlemskab kan ske fra fra dag til dag.

Ved opsigelse af medlemskab under en beroperiode vil løbende måned + en måneds opsigelse stadig være gældende, hvor medlemskabet ved månedsskiftet vil overgå fra beroperiode til sidste tidligere medlemskab igen. Prisen for opsigelse under bero er derved de løbende 50 kr for månedens bero + normal medlemskabstakst.

§6.2 Fortrydelsesret & refusion

I henhold til forbrugeraftaleloven kan et køb fortrydes i op til 14 dage efter oprettelse i vores webshop eller af personale. Såfremt medlemskabet er taget i brug frafalder fortrydelsesretten. Personlig træning, vejledning, kurser og hold har ikke fortrydelsesret og kan ikke refunderes, hvis den pågældende service er afholdt/modtaget.

Medlemmet/Anden betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere skulle opstå tvivl herom.

§6.3 Specialbetingelse vedrørende hændelser som lukker HCA Crossfits/Odense Funktionel Trænings lokaler.

Såfremt en pandemi, oversvømmelse, jordskælv eller anden begivenhed, som tvinger HCA Crossfit til at lukke deres lokaler for offentligheden i en bestemt tidsperiode vil betaling af medlemskab, opsigelsesperiode og bero mulighed ikke være undtaget disse medlemsbetingelser. Der gives ikke penge retur for kontingent eller andre forudbetalte ydelser i disse situationer.

§6.4 HCA Crossfits opsigelse af Medlemmet.

HCA Crossfit kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis HCA Crossfit fx opsiger Medlemmets medlemskab den 12/10, ophører medlemskabet således den 30/11.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

HCA Crossfit forbeholder sig ret til prisændringer og ændring af medlemsbetingelser. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og/eller via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage, før prisændringerne træder i kraft.

Ændring af medlemsvilkår vil blive varslet via mail. Medlemmet har 30 dage til at kontakte personalet og indgive klage mod denne ændring i medlemsvilkår.

HCA Crossfit kan løbende foretage prisændringer. HCA Crossfit kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til HCA Crossfits levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i HCA Crossfits medlemskaber og tjenester. Såfremt HCA Crossfit foretager sådanne prisændringer underretter HCA Crossfit Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.

§8. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller HCA Crossfit’s ansatte, kan HCA Crossfit uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§9. Ændringer i hold m.v.

HCA Crossfit forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold ved opslag på HCA Crossfit’s Facebook grupper og/eller på www.hcacrossfit.dk. Desuden kan HCA Crossfit samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§10. Såfremt HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS bliver medlem af Anti Doping Danmark

Medlemmet er forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter Medlemmet at lade sig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning, og at Medlemmet skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om Medlemmets evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§11. Klage

Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig til HCA Crossfit via e-mail hcacrossfit@gmail.com.

Medlemmet kan ligeledes indgive klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

HCA Crossfit er ejet af HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS med fulde adresse og kontaktoplysninger:

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS ApS

CVR: 38 43 29 90

Egelundsvej 12, 5260 Odense S

hca.crossfit@gmail.com

61 69 97 78 / 50 94 55 91

Virksomhedsetablering 2017

§1. General information

Be aware – al information coming from HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS is in the Danish language. This be social media, newsletters, information regarding price changes and so forth.

 

The following membership conditions apply to memberships, personal training, physiotherapist sessions and other similar agreements with the company, HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS (hereinafter HCA Crossfit), located at Egelundsvej 12, 5260 Odense S, Denmark, CVR: 38432990.

Agreements on membership, personal training, physiotherapy and other similar agreements with the company, entered into in HCA Crossfit’s premises, between its employees or owners and via HCA Crossfit’s webshop are entered into between the private person/other payer (hereinafter the Member) and HCA Crossfit.

In addition to these membership conditions, the Member will be bound by the special terms and conditions in force at any given time, which are referred to in these membership conditions. Such rules and special conditions form an integral, inseparable part of the membership conditions.

By creating and paying for membership, you confirm that you have read these membership conditions and are then responsible for following them.

By creating a membership, you confirm that you have read or been informed of these membership terms.

 

By creating a membership, you confirm that you have read or have been informed about reading our Personal Data policy at www.hcacrossfit.dk.

 

§1.1 Minors and age requirements

If the Member is under 18 years of age or incapacitated, the Member must, in order to create a membership, show up at HCA Crossfit with his guardian or use our webshop for registration, where the Other payer must be the guardian. The Guardian warrants that the minor complies with these Membership Terms and is liable for any claim that HCA Crossfit may have against the Member pursuant to the membership and these terms.

 

§1.2 Payer other than the Member

When creating a membership where someone other than the Member pays, the Member and another payer must either show up at HCA Crossfit or use our webshop.

The other payer is, in addition to the fixed monthly expenses for the membership(s), which the other payer has undertaken to pay for, also obliged to pay for additional expenses and fees incurred in connection with such memberships under these membership conditions, including the purchase of products in vending machines / refrigerators and the like. The Other payer pays liability for any claim that HCA Crossfit may have against the Member pursuant to the membership and these membership conditions.

 

§1.3 Personal information / Information / News

By registering, you allow HCA Crossfit to process and store information about you as well as contact you by phone, and can regularly send news and information per. email and SMS. This service may be opted out by written notice to HCA Crossfit. Certain information is stored by our system provider Sport Solution.

 

§1.4 Video surveillance

HCA Crossfit’s premises are video-surveilled. The purpose of the TV surveillance is to prevent crime in the form of burglary and loss and gross violations of HCA Crossfit’s internal rules as well as to create security for staff, members and other guests and to be able to apply to the Danish Data Protection Agency for permission to pass on. The recordings are reviewed by random checks, specific suspicions or other irregularities.

 

§2. Membership

When creating the membership, the Member must provide his name, address, e-mail, Danish telephone number and CPR number.

Changes in personal data such as name, address, e-mail, telephone number, bank information, etc. must be send by e-mail to hcacrossfit@gmail.com with the new information.

Membership is personal and therefore cannot be transferred to, shared with or used by others. Membership is binding for both parties within the period specified in the contract. HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS can ask the Member to show photo identification, or take a photo of the Member, which will only be stored with your personal information.

 

§2.1 Membership rates and types

Member types and prices can be found on our website under “info”. For English translations or more info – please contact us at hcacrossfit@gmail.com

 

§2.1.1 Free trial training

As a non-member, you have the opportunity to receive one free trial training. It can either be on one of our open classes or just self-training in the center’s facilities. You must contact the staff by e-mail at hcacrossfit@gmail.com, state your wish and include your full name, address and telephone number. If you want to book on an open class, please specify which class you want to try out. There is no guarantee that there will be room on the class upon receipt of your email.

 

§2.1.2 Drop-In training without membership

As a non-member, you have the opportunity to train at the center. See our updated prices atunder “info”. For English translations or more info – please contact us at hcacrossfit@gmail.com.

These must be paid to the center’s mobilepay upon arrival at the center. If the Drop-In fee is not received before the training has begun, this will be treated as misuse of the centre’s facilities and you risk receiving a fine of 750,- DKK.

 

§2.2 Membership under 16 years – self-training with guardian

When the Member is under 16 years of age, he / she must have a guardian / parent’s signature on the membership. The parent / guardian must act as the Other pays and the Member can only train as long as the guardian / parents are in the training center and are also a member. In the event of membership under the age of 16, your guardian / parents are responsible for you training properly and taking care of the equipment in the gym. We also provide personal training for people under 16 years of age. If the membership conditions are breached by the Member under 16, parents / guardians will be held responsible for this.

 

§2.3 Membership Personal Training

This membership entitles you to 1 x Personal Training every month. You are responsible for contacting your trainer and arranging your Personal Training. If you have not contacted your affiliated trainer and agreed on a time before the end of the month, this Personal Training for the month will lapse. So you can not transfer your training to next month.

 

§2.4 Participation in BOOTCAMP – non-member of HCA Crossfit

BOOTCAMP is a course with a fixed period, typically 8 weeks unless otherwise stated. As a non-member, the participant has access to the training center during the opening hours throughout the BOOTCAMP period and the participant has access to train on open classes throughout the period as well. In breaks between BOOTCAMP courses, the participant must pay full membership for the entire period between BOOTCAMP’s, if the participant wishes to use the training center and the open classes.

No partial or full refund is given for a BOOTCAMP for any reason. You can exercise the right of withdrawal for online purchases within 14 days of the purchase or until the BOOTCAMP has started. It is not possible to cancel the online purchase once the BOOTCAMP has started – regardless of whether you have participated in it or not.

 

§2.4.1 Participation in BOOTCAMP – existing members of HCA Crossfit

If the participant is a member of HCA Crossfit, it is the Member’s responsibility to suspend the membership during the period of your BOOTCAMP course. The membership can be extraordinarily put on hold for 0, – per / month when participating in a BOOTCAMP. Membership can NOT be suspended retroactively, but will only be suspended from the date you contact HCA Crossfit by email hcacrossfit@gmail.com and ask to suspend membership. See §6.1 Depend period for more information.

No partial or full refund is given for a BOOTCAMP for any reason. You can exercise the right of withdrawal for online purchases within 14 days of the purchase or until the BOOTCAMP has started. It is not possible to cancel the online purchase once the BOOTCAMP has started – regardless of whether you have participated in it or not.

 

§2.5 Membership SAMMENHOLD and similar PT Classes

Our Personal Training teams are closed teams where the commitment to participate is greater than the open classes. There are 1-2 weekly workouts with a trainer / physiotherapist attached. This means that regardless of attendance, payment for the team is due in full once a month.

These teams are not refunded or the membership price is changed during holidays, public holidays or the like.

On some of the teams will occur as self-training, this is done in consultation with the coach. The binding period for the classes is one month, after which the membership is transferred to basic membership if it is no longer desired to be on the class.

 

§2.6 Student membership

It is possible to get a discount on membership if you are a student from primary, secondary, higher or similar education.

When creating a student membership, either when creating via staff or via a webshop, the student ID must be sent in an e-mail to hcacrossfit@gmail.com.

Change of membership type to study membership must be done via e-mail to hcacrossfit@gmail.com, where study identification must be sent with the email. The period during which the Member is a student must be included. The study membership is set to transfer to Basic membership from the date the enclosed study period ends.

 

§2.7 Change of membership type

If the Member wishes to change his membership type, this must be done by e-mail to hcacrossfit@gmail.com

If the Member wishes to change a membership purchased at a promotional price, this means that the promotional price is forfeited, and the Member must pay full price for the changed membership from the day the change takes effect.

Change of membership type to study membership must be done via e-mail to hcacrossfit@gmail.com, where study identification must be sent with the email. The period during which the Member is a student must be included. The study membership is set to transfer to Basic membership from the date the enclosed study period ends.

 

§3 Use of membership / center

 

§3.1 House Rules

The member is obliged to make himself known on an ongoing basis and at all times follow the applicable rules for the center as written in these terms and conditions.

The Member’s violation of the House Rules constitutes a breach of the membership and membership conditions and may result in expulsion, termination or termination of membership, imposition of fee and exclusion of the Member from membership in HCA Crossfit and associated companies for a period determined by HCA Crossfit or permanently. HCA Crossfit reserves the right to make a police report in violation of the House Rules and / or membership conditions.

 

§3.2 Membership card

The membership card is brought and used at the door terminal to gain access to the center. The membership card is personal and therefore can not be transferred to, shared with or used by others. If the membership card is shared, transferred or used by anyone other than the affiliated member, this is seen as a stay in the center without permission and a fee of DKK 750 per person will be charged per use of the facilities.

If your membership card is lost or damaged, this will be notified to HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS, which will issue a new one for a fee of 50,00 DKK.

HCA Crossfit and its staff may at any time request to see the membership card during stays at HCA Crossfit’s premises.

 

§3.3 HCA Crossfit Booking App

Via membership in HCA Crossfit, access is given to the Booking App, Sport Solution Booking, which is used to book classes, changed payment cards, etc. The login information for this application is personal. That under part §3.2 stated regarding storage, loss and misuse of membership cards applies correspondingly to login information.

 

§3.4 Registration and deregistration for activities in HCA Crossfit

Certain memberships allow the Member to sign up for classes and other activities. Registration for activities must be done through the HCA Crossfits booking App, Sport Solution Booking. It is possible to have 6 active bookings at a time. After that, you will no longer be able to book in teams until the next booking is over and completed or you cancel one or more of your bookings first.

 

§3.4.1 Attendance to classes

Attendance for classes must take place no later than 15 minutes before the start of the class. For all training, you must show up with your membership card at the door terminal at the front door or at the attendance terminal inside. For several classes on the same day, you must show up at the attendance terminal for all teams individually! In case of no-show, you can still train with the team, but will be charged a fee 25,00 DKK pr. class.

 

§3.4.2. Cancellation for classes

Cancellation to a class must be done no later than 1 hour before team start. Also remember to delete your registration from any waiting-list within the same deadlines, if you no longer want to join the team. In the event of late cancellation, a fee of 25,00 DKK will automatically be charged, which will be deducted from your monthly payment.

 

§3.4.3 Waiting list for classes

If you are on a waiting list and there is room for you, you will automatically be contacted via SMS. Remember to unsubscribe from the class from any waiting-list if you no longer want to join the team. If you get a place, but do not want to participate, it will be considered a late cancellation and will be charged a fee of 25,00 DKK.

 

§3.4.5 Cancellation to Physiotherapist & Personal Trainer

If the Member or anyone else with an agreement with staff of HCA Crossfit, physiotherapist or Personal Trainer, can not abide by an agreement with our physiotherapist or personal trainer, please report the cancellation the day before before 20:00 Danish time. If you forget to cancel, the fee is 150,00 DKK. If cancellation takes place as late as 3 hours or less before the agreed time, the full price will be charged for the given training / treatment / service.

 

§3.5 Health condition and personal injury

All training and accommodation is at your own risk. The member is responsible for being in the state of health that allows participation in activities at HCA Crossfit. HCA Crossfit does not take responsibility for personal injury to a member or non-member during stays on or off the premises of the facilities or parking lot, as a result of accidents, incorrect training or other visitors’ actions or inadequate actions. The general compensation rules of Danish law otherwise apply.

There is no guarantee of weight loss.

 

§3.6. Valuables

It is recommended that items of value not be stored on the storage shelves. HCA Crossfit does not bear any responsibility for loss due to theft or property damage, not even in the event of theft. The entire center is video-surveilled and in the event of theft, HCA Crossfit will of course support by handing out surveillance material in the event of a report to the police.

 

§3.7 Personal information regarding photos and videos for social media

HCA Crossfit reserves the right to use photos and videos recorded in the gym on our social media. This can include names written on whiteboards, from t-shirts or if you have your name on something else brought to the gym.

 

§3.8 Use of HCA Crossfit’s premises and digital media to spread your own personal business

No commercial activity may be conducted on HCA Crossfit’s premises or on HCA Crossfit’s digital media. This also applies to private services where payment is made for a service such as training guidance, personal training or dietary guidance by another private person or other company without HCA crossfit’s prior written permission.

If this takes place, the Member will be required to pay a fee of 750,00 DKK and will be further invoiced for HCA Crossfit’s expected lost revenue. Moreover, this will be seen as a breach of contract. See §9 for further information.

 

§4. Payment

When creating a membership with Dankort/VISA/MasterCard, the Member pays in advance per. month. All memberships in HCA Crossfit are automatically registered for card payment, where the membership fee is paid for the start-up fee and for the period from the creation to the first payment via automatic card payment. Thereafter, the monthly benefit is automatically deducted from the Member’s account at the beginning of each calendar month.

The member is responsible for making timely payment. Non-timely payment is equated with breach of contract and will result in collection of amount due, possibly through third parties.

The first reminder for non-payment will be sent by email associated with the membership. It is the member’s own responsibility that the email is updated in information and is checked regularly.

The second and third reminders will be subject to a reminder fee of 100,00 DKK. After the third reminder, the collection will be sent for collection.

By creating a payment card and membership, the member consents to HCA Crossfit storing master information. In addition, the Member agrees that an automatic card payment can be created, i.e. that the monthly payment is automatically deducted from the payment card. If the contract is breached due to, for example, non-payment, HCA Crossfit reserves the right to pass on the Member’s personal information to third parties, eg. to collect the amount due.

 

§4.1 Change of payment card

The Member is responsible for ensuring that a valid, non-expired payment card is linked to the Member’s account. It is also the Member’s duty that there are enough funds in the account for the associated card so that a payment can be made.

If the Member receives a new payment card, this can be changed via the center’s Booking Application, “Sport Solution Booking” under My Profile. If the Member does not change his membership card and thereby does not pay for the current membership, this is equated with late payment. See §4. for further information.

 

§4.2 Late or missing payment(s)

If due payment is not paid at the agreed time for the Member’s current membership or other services, an automatic balance information is sent from our system.

If the payment is not received after 10 days, the first reminder email will be sent with a new payment deadline of 10 days with a fee of 100,00 DKK. A maximum of 3 reminder letters are sent via email before the amount due is sent for collection via a business partner, eg debt collection.

The membership card is blocked until the arrears have been settled. The exclusion period is not credited by HCA Crossfit.

 

§4.3 Promotional offers and registration for former members

Promotional offers / registration offer can NOT be used if you have been a member of HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS within 6 months of the the new registration date.

If a former member registers for a promotional offer / registration offer, the person in question will be contacted by HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS and a full registration fee and correct membership will be charged for the rest of the month. If the membership has been purchased but not yet used, the 14-day right of withdrawal applies (se §6.2).

§5. Duration / Membership

Membership in HCA Crossfit is an ongoing membership that continues until terminated by one of the parties in accordance with §6. A prepaid membership, class or course cannot be terminated, but ends automatically when the period for which payment has been made expires. Regardless of the reason, neither full nor partial reimbursement of prepaid memberships is given.

 

§6. Termination & Binding Period

Termination of all membership types must be done in writing to HCA Crossfit via hcacrossfit@gmail.com, and can take place at the earliest with effect from the end of the agreed lock-in period.

Prepaid membership can not be canceled during the agreed period.

A membership can not be terminated if the member has a debt outstanding with HCA Crossfit, eg non-payment of a due amount.

The member / other payer has the burden of proving that the person in question has terminated the membership in writing to hcacrossfit@gmail.com if there should be any doubt about this later.

The notice period for membership where the lock-in period has expired is the current month + 1 month.
Eg. If a membership is terminated on 2 June, the membership will thus end on 31 July

A membership with a lock-in period can only be terminated during the current month + 1 month before the lock-in period ends.
Eg. The membership is entered into on 3 August, with binding until and including November. Then it can only be terminated on 1 October and the membership will end on 30 November. If the membership is terminated on 14 November, the notice period, current month + 1 month, applies and the membership is terminated on 31 December.

For special offers / promotional prices, the binding period can vary and will appear on the webshop when you buy your membership under the description of the membership.

 

For Termination during a Paused membership: See §6.1 Pause Membership

 

§6.1 Paused Membership

An ongoing membership can be put on hold for a fee of 80,00 DKK per. month. This can happen in a period of 1-12 months. Please contact the staff by email hcacrossfit@gmail.com if the current membership is to be suspended.

The membership will be paused after the current month. Eq. If we receive the request for pause on 3 October, the membership will be paused from 1 November.

Transition from paused membership to regular membership can take place from day to day.

In the event of termination of membership during a paused membership, the current month + one month’s notice will still apply, where the membership will change from the paused membership to the last previous membership again at the last month of membership. The price for termination during suspension is thus the current 80,00 DKK for the month’s suspension + normal membership fee.

 

§6.2 Right of withdrawal & refund

According to the Consumer Contracts Act, a purchase can be canceled for up to 14 days after creation in our webshop or by staff. If the membership has been taken into use, the right of withdrawal lapses. Personal training, guidance, courses and teams have no right of withdrawal and are non-refundable if the service in question has been held / received.

The member / other payer has the burden of proving that the person in question has exercised the right of withdrawal if there should be any doubt about this later.

 

§6.3 Special condition regarding incidents that close HCA Crossfits / Odense Functional Training premises.

In the event of a pandemic, flood, earthquake or other event that forces HCA Crossfit to close its premises to the public for a specified period of time, payment of membership, notice period and suspension will not be exempt from these membership conditions. No refund will be given for membership fees or other prepaid benefits in these situations.

 

§6.4 HCA Crossfit’s Termination of Membership.

HCA Crossfit may terminate the Member’s membership at any time with 1 month’s notice until the end of one month. If HCA Crossfit, for example, terminates the Member’s membership on 12/10, the membership thus ends on 30/11.

 

§7. Changes in prices and membership terms

HCA Crossfit reserves the right to change prices and change membership conditions. These will be notified by notice in the center and / or by e-mail (to those members who have provided an e-mail address) no later than 45 days before the price changes take effect.

Changes to membership terms will be notified by email. The member has 30 days to contact the staff and file a complaint against this change in membership terms.

HCA Crossfit can make price changes on an ongoing basis. HCA Crossfit may adjust the membership price as a result of increases in the consumer price index over the past year. Furthermore, such changes may be made if they are the result of increased costs associated with operating and security matters or external costs related to HCA Crossfit’s provision of services to the member such as meeting regulatory requirements or new or amended legal requirements, costs to suppliers or meeting current inflation. , as well as as a result of expansions or changes to HCA Crossfit’s memberships and services. If HCA Crossfit makes such price changes, HCA Crossfit will notify the Member thereof with a minimum of 45 days written notice via e-communication until the price change takes effect. The member always has the opportunity to terminate the membership in accordance with §6.

 

§8. Breach of contract

 

Both members and guests undertake to comply with the stipulated conditions for stay and use of tools, etc., including compliance with the rules of procedure and referrals from staff. Failure to do so constitutes a material breach of contract. In the event that a member acts threateningly or otherwise annoys other members or HCA Crossfit’s employees, HCA Crossfit may expel the member without notice and the membership will terminate immediately. This also applies in the case of serious violations of the membership conditions, such as e.g. doping or lending of membership cards.

 

§9. Changes in classes etc.

HCA Crossfit reserves the right to make changes to opening hours, class schedules, opening hours, instructors and offers of classes by posting on HCA Crossfit’s Facebook groups and / or at www.hcacrossfit.dk. In addition, HCA Crossfit can cancel a class on the same day or change the instructor / class type on the same day no later than 1 hour before the class’s planned start.

 

§10. If HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS becomes a member of Anti Doping Denmark

The member is obliged to have you tested for doping if independent representatives from Anti Doping Denmark request it. If the Member refuses to be tested, regardless of the reason for this, it will be considered a positive test. A positive test means that the membership ceases with immediate effect and that the Member must pay for all costs in connection with the doping test. Information about the Member’s possible positive test is passed on to Anti Doping Denmark, and a positive test entails at least 2 years exclusion from training in all gyms that are affiliated with Anti Doping Denmark.

 

§11. Complaints

If the Member wishes to complain about his purchase of membership, the Member must contact HCA Crossfit via email hcacrossfit@gmail.com.

The member can also submit a complaint to the Center for Complaint Resolution via www.forbrug.dk.HCA Crossfit is owned by HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS with full address and contact information:

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS ApS

CVR: 38 43 29 90

Egelundsvej 12, 5260 Odense S

hca.crossfit@gmail.com

61 69 97 78 / 50 94 55 91

Business establishment 2017

Book FREE Trial

We know that getting back into fitness is tough! Let us help you achieve your weight boxing workouts.